برگزاری دوره ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری29شهریور لغایت 2مهر1399)

پنج شنبه 27 شهریور 1399بازدید: 2073

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از شنبه 29 شهریور لغایت دوشنبه 31شهریور

و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از سه شنبه 1مهر لغایت چهارشنبه 2 مهر

            از ساعت 8 صبح الی 13 در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه