دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها)

دو شنبه 7 مهر 1399بازدید: 2139

 دوره ایمنی عمومی : 1399/06/29لغایت 1399/06/31 ساعت 8صبح الی 13 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت برگزار گردید .


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه