روز آتش نشانی و ایمنی)

دو شنبه 7 مهر 1399بازدید: 2181

آتش نشان ها ایمنی را مصونیت در برابر آسیب های ناشی از حوادث، اعم از طبیعی و غیرطبیعی معنا کرده اند.

7 مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه