آموزش دوره ایمنی کارگری 8ساعته تاریخ برگزاری دوره: 1401/08/09 شناسه دوره : (135468) )

یکشبه 8 ابان 1401بازدید: 800

-عنوان دوره آموزشی: ایمنی کارگری 8ساعته                                                شناسه دوره :  (135468) 

-تاریخ برگزاری دوره:  1401/08/09                                                   ساعت برگزاری دوره:   16-8

 

 

-نحوه برگزاری دوره :  غیرحضوری (راهنمای ورود به کلاس /منوی تشکیل پرونده -فرم راهنمای حضوردرکلاس آنلاین ،شرکت در آزمون آنلاین و دریافت گواهینامه دوره آموزشی دانلود و مطالعه فرمایید.)

 

-تاریخ آزمون 1401/08/19

-نحوه برگزاری آزمون:غیرحضوری - سامانه دان  (راهنمای ورود به آزمون/منوی تشکیل پرونده -فرم راهنمای حضور در کلاس آنلاین ،شرکت در آزمون آنلاین و دریافت گواهینامه دوره آموزشی دانلود و مطالعه فرمایید.)


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه