آموزش دوره ایمنی کارگری 8ساعته تاریخ برگزاری دوره : 1401/08/10 شناسه دوره : (135466) )

دو شنبه 9 ابان 1401بازدید: 861

-عنوان دوره آموزشی: ایمنی کارگری 8ساعته                                                شناسه دوره :  (135466) 

-تاریخ برگزاری دوره:  1401/08/10                                                   ساعت برگزاری دوره:   20-12

 

 

-نحوه برگزاری دوره :  غیرحضوری (راهنمای ورود به کلاس /منوی تشکیل پرونده -فرم راهنمای حضوردرکلاس آنلاین ،شرکت در آزمون آنلاین و دریافت گواهینامه دوره آموزشی دانلود و مطالعه فرمایید.)

 

-تاریخ آزمون 1401/08/18

-نحوه برگزاری آزمون:غیر حضوریسامانه دان(راهنمای ورود به آزمون/منوی تشکیل پرونده -فرم راهنمای حضور در کلاس آنلاین ،شرکت در آزمون آنلاین و دریافت گواهینامه دوره آموزشی دانلود و مطالعه فرمایید.)


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه