تصویب بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک))

شنبه 9 دی 1396بازدید: 2271

تصویب بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک)

                                جلسه 140- شورای عالی حفاظت فنی

تصویب بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک) به پاسداشت یاد قربانیان معدن زغالسنگ زمستان یورت و آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست) در یکصد و چهلمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی
یکصد و چهلمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی با تصویب بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک) توسط اعضای شورای عالی حفاظت فنی به پاسداشت یاد قربانیان معدن زغالسنگ زمستان یورت و آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)در مورخ 96/10/4 به کار خود خاتمه داد.

در این جلسه که به ریاست مهندس مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی و دبیری علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی برگزار گردید، مشیریان ضمن اشاره به اتمام فرآیند بررسی کار کمیته حقیقت یاب حادثه معدن زغالسنگ زمستان یورت و اعلام علت اصلی حادثه ناشی از ضعف سیستم تهویه در معدن مذکور به اهمیت بحث ایمنی در معادن و جایگاه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص سیاست گذاری با رویکرد پیشگیری از حوادث در معادن کشور پرداخت و با تاکید بر این موضوع که مساله ایمنی کارگاه های کشور با شدت و جدیت پی گیری می گردد، افزود، طی چند ماه گذشته بیش از 5 معدن ناایمن در اجرای ماده 105 قانون کار توسط بازرسان کار کشور به مراجع قضایی معرفی شده اند و در این خصوص پی گیری ها ادامه دارد. وی با تکید بر این که گزارش کمیته حقیقت یاب نیز بر موضوع با اهمیت تهویه در معادن زیرزمینی به عنوان مهمترین علت ایجاد حادثه مهر تایید زده است، بر عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخورد با نقایص ایمنی کارگاه هایی کشور تاکید نمود. در ادامه مظفری مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی نیز ضمن تشریح مفاد 19 ماده ای بیانیه راهبری ایمن سازی معادن کشور (برامک) بر نقش شوای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی ایمنی کشور تاکید نمود. دبیر شورایعالی حفاظت فنی با بیان این که در این سند از کلیه دستگاه ها و واحدهای متولی در حوزه های مختلف به منظور ارتقای ایمنی در معادن کشور و به ویژه در معادن زغالسنگ کمک خواسته شده است، بر نقش و وظیفه همگانی واحدهای متولی در پیشبرد اجرای مفاد آن سند اشاره داشت. مدیر کل بازرسی کار با اشاره بر این موضوع که در بررسی و تحلیل حوادث شغلی در سال های متوالی در اداره کل بازرسی کار نرخ متوسط 22 درصدی حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کارگاه های کشور به نوعی در ارتباط با ماشین آلات به وقوع پیوسته است بر اهمیت تدوین استانداردهای ملی اجباری در راستای اجرای ماده 88 قانون کار در این خصوص تاکید نمود. مظفری با اعلام این موضوع که فهرست 240 موردی از استانداردهای تجهیزات و ماشین آلات مورد کاربرد در کارگاه های کشور تهیه شده است که به زودی برای تدوین برای سازمان ملی استاندارد ارسال خواهد شد؛ از آمادگی اداره کل بازرسی کار برای مشارکت و تسریع در فرآیند تدوین استانداردهای ملی در حوزه اقلام مورد نیاز به عنوان یکی از ارکان مهم ارتقای ایمنی در کارگاه های کشور خبر داد.

شایان ذکر است بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک) در 19ماده و به پاسداشت یاد قربانیان معدن زغالسنگ زمستان یورت در حوزه های مختلف از جمله توسعه شرایط کار مطابق با استانداردهای معتبر، سیاست­ گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت عالی، در عرصه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایمنی و آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی کار تدوین شده است.

در این جلسه پس از بحث و بررسی مواد آیین نامه ایمنی کار با دستگاههای ریخته گری تحت فشار (دایکست) ، آیین نامه مذکور مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضای شورا برای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.تصویب بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک) به پاسداشت یاد قربانیان معدن زغالسنگ زمستان یورت و آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست) در یکصد و چهلمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی
یکصد و چهلمین جلسه شورایعالی حفاظت فنی با تصویب بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک) توسط اعضای شورای عالی حفاظت فنی به پاسداشت یاد قربانیان معدن زغالسنگ زمستان یورت و آیین نامه ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار (دایکست)در مورخ 96/10/4 به کار خود خاتمه داد.

در این جلسه که به ریاست مهندس مشیریان معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس شورای عالی حفاظت فنی و دبیری علی مظفری، مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورای عالی حفاظت فنی برگزار گردید، مشیریان ضمن اشاره به اتمام فرآیند بررسی کار کمیته حقیقت یاب حادثه معدن زغالسنگ زمستان یورت و اعلام علت اصلی حادثه ناشی از ضعف سیستم تهویه در معدن مذکور به اهمیت بحث ایمنی در معادن و جایگاه شورای عالی حفاظت فنی در خصوص سیاست گذاری با رویکرد پیشگیری از حوادث در معادن کشور پرداخت و با تاکید بر این موضوع که مساله ایمنی کارگاه های کشور با شدت و جدیت پی گیری می گردد، افزود، طی چند ماه گذشته بیش از 5 معدن ناایمن در اجرای ماده 105 قانون کار توسط بازرسان کار کشور به مراجع قضایی معرفی شده اند و در این خصوص پی گیری ها ادامه دارد. وی با تکید بر این که گزارش کمیته حقیقت یاب نیز بر موضوع با اهمیت تهویه در معادن زیرزمینی به عنوان مهمترین علت ایجاد حادثه مهر تایید زده است، بر عزم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخورد با نقایص ایمنی کارگاه هایی کشور تاکید نمود. در ادامه مظفری مدیر کل بازرسی کار و دبیر شورایعالی حفاظت فنی نیز ضمن تشریح مفاد 19 ماده ای بیانیه راهبری ایمن سازی معادن کشور (برامک) بر نقش شوای عالی حفاظت فنی به عنوان پارلمان ملی ایمنی کشور تاکید نمود. دبیر شورایعالی حفاظت فنی با بیان این که در این سند از کلیه دستگاه ها و واحدهای متولی در حوزه های مختلف به منظور ارتقای ایمنی در معادن کشور و به ویژه در معادن زغالسنگ کمک خواسته شده است، بر نقش و وظیفه همگانی واحدهای متولی در پیشبرد اجرای مفاد آن سند اشاره داشت. مدیر کل بازرسی کار با اشاره بر این موضوع که در بررسی و تحلیل حوادث شغلی در سال های متوالی در اداره کل بازرسی کار نرخ متوسط 22 درصدی حوادث منجر به فوت ناشی از کار در کارگاه های کشور به نوعی در ارتباط با ماشین آلات به وقوع پیوسته است بر اهمیت تدوین استانداردهای ملی اجباری در راستای اجرای ماده 88 قانون کار در این خصوص تاکید نمود. مظفری با اعلام این موضوع که فهرست 240 موردی از استانداردهای تجهیزات و ماشین آلات مورد کاربرد در کارگاه های کشور تهیه شده است که به زودی برای تدوین برای سازمان ملی استاندارد ارسال خواهد شد؛ از آمادگی اداره کل بازرسی کار برای مشارکت و تسریع در فرآیند تدوین استانداردهای ملی در حوزه اقلام مورد نیاز به عنوان یکی از ارکان مهم ارتقای ایمنی در کارگاه های کشور خبر داد.

شایان ذکر است بیانیه راهبری ایمن­ سازی معادن کشور (برامک) در 19ماده و به پاسداشت یاد قربانیان معدن زغالسنگ زمستان یورت در حوزه های مختلف از جمله توسعه شرایط کار مطابق با استانداردهای معتبر، سیاست­ گذاری، برنامه ­ریزی و نظارت عالی، در عرصه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایمنی و آموزش و ارتقای فرهنگ ایمنی کار تدوین شده است.

در این جلسه پس از بحث و بررسی مواد آیین نامه ایمنی کار با دستگاههای ریخته گری تحت فشار (دایکست) ، آیین نامه مذکور مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضای شورا برای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد شد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه