آیین نامه های حفاظت فنی

آیین نامه های حفاظت فنی

اساسنامه انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان کرمان آيين-نامه-ايمني-امور-پيمانكاري دستورالعمل-اجرايي-آيين-نامه-ايمني-امور-پيمانكاري آيين-نامه-آموزش-ايمني موارد قانون کار مربوط به بهداشت حرفه ای دستور العمل تامین سلامت کار در کارگاه های کوچک آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها آیین نامه تاسیس مر بهداشت کار در کارگاه ها آیین نامه اجرایی کارهای سخت وزبان آور آیین نامه کمیته حفاظتی فنی و بهداشت کار آیین نامه ماده 156قانون کار آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی به سموم و موادشیمیایی آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها آیین نامه ایمنی کار ماشین آلات عمرانی آیین نامه ایمنی در معادن آیین نامه ایمنی در صنایع آهنگری آیین نامه و مقررات حفاظتی ساختمان کارگاه ها آیین نامه حفاظت انفرادی آیین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق دار آیین نامه ایمنی تاسیسات الکتریکی با اتصال به زمین آیین نامه پیشگیری ومبارزه با آتش سوزی در کارگاه ها آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک ومواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار آیین نامه حفاظتی ماشین سمباده آیین نامه و مقررات حفاظت در ریخته گری ،آهنگری و جوشکاری ایین نامه و مقررات حفاظتی ماشین های افزار

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه