اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با حضور30نفر برگزار گردید.)

شنبه 20 مرداد 1397بازدید: 2066

((اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با حضور30نفر برگزار گردید.))

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه