برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

چهار شنبه 11 اردیبهشت 1398بازدید: 2022

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/02/07 لغایت 98/02/09 شنبه لغایت دوشنبه
و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/02/10 لغایت 98/02/11 سه شنبه لغایت چهارشنبه
            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه