برگزاری آزمون ایمنی عمومی)

سه شبه 31 اردیبهشت 1398بازدید: 2117

 آزمون ایمنی عمومی با تعداد 30شرکت کننده در مرکز تحقیات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار گردید.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه