برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

پنج شنبه 23 خرداد 1398بازدید: 2045
آزمون  دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با حضور 37 شرکت کننده چهارشنبه 22خرداد ماه برگزار شد
 
 

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه