برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

سه شبه 18 تیر 1398بازدید: 2011

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/04/22 تا 98/04/24 شنبه لغایت دوشنبه
و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/04/25تا 98/04/26 سه شنبه لغایت چهارشنبه
            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه