دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد)

شنبه 22 تیر 1398بازدید: 2160

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری با  30

نفر شرکت کننده در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار گردید.

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه