برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98)

دو شنبه 24 تیر 1398بازدید: 2142

آزمون ایمنی عمومی با تعداد 35شرکت کننده در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان برگزار گردید.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه