برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری)

چهار شنبه 3 مهر 1398بازدید: 2125

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/07/06 تا 98/07/8 شنبه لغایت دوشنبه

و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/07/9و 98/07/11 سه شنبه و پنج شنبه
            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.

 

ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه