برگزاری دوره ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری10اسفند ماه لغایت14 اسفند ماه)

سه شبه 6 اسفند 1398بازدید: 2780

به اطلاع میرساند دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ : 98/12/10 تا 98/12/12 شنبه لغایت دوشنبه

و دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ویژه مسئولین ایمنی از تاریخ:  98/12/13و 98/12/14 سه شنبه و چهارشنبه

            از ساعت 8 صبح الی 13در محل کانون متخصصین ایمنی واقع در خیابان هزارویکشب کوچه 13برگزار میگردد.


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه