دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک)

دو شنبه 7 مهر 1399بازدید: 2258

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 1399/07/01 لغایت 1399/07/02 ساعت 8صبح الی 13 در محل کانون متخصصین ایمنی و بهداشت برگزار گردید .


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه