7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد)

چهار شنبه 7 مهر 1400بازدید: 1286

 

نبرد با شعله های خانمان سوز، دلی دریایی می خواهد و قلبی آکنده از عشق به وطن روز ملی آتش نشانی را به دریادلان شجاع سرزمینم تبریک می گویم و سپاس خدایی را که آفریننده آتش است و پناه آتش نشان روز آتش نشانی و ایمنی مبارک.

 

 


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه