5اسفند ماه روز مهندس مبارک باد)

شنبه 5 اسفند 1402بازدید: 78

 

 

 

من کوشش خواهم کرد سرمایه‌های هستی چون ماده انرژی محیط‌ زیست و نیروی کار را سرمایه‌های تمام بشر بدانم و در حفظ و کاربرد درست و بهسازی آن‌ها کوشش نمایم.

(بخشی از سوگندنامه مهندسین)

روز مهندس بر تمامی مهندسین مبارک


ثبت دیدگاه

نام

ایمیل

دیدگاه