• کانون انجمنهای صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به صورت مجازی

1401/6/17 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به صورت مجازی
برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک به صورت مجازی

ادامه ...

آگهی تشکل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان کرمان

1401/4/3 ثبت دیدگاه

آگهی تشکل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان کرمان
آگهی تشکل مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارگری متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان کرمان

ادامه ...

روز جهانی کارگر گرامی باد

1401/2/11 ثبت دیدگاه

روز جهانی کارگر گرامی باد
روز جهانی کارگرگرامی باد

ادامه ...

روز ایمنی و بهداشت حرفه ای

1401/2/8 ثبت دیدگاه

روز ایمنی و بهداشت حرفه ای
روز ایمنی و بهداشت حرفه ای

ادامه ...

تبریک روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

1400/12/5 ثبت دیدگاه

تبریک روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
تبریک روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

ادامه ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت جدیدترین مطالب سایت را در تلفن و ایمیل خود دریافت کنید.

آخرین مطالب