• سومین المپیاد ایمنی

برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/4/26 ثبت دیدگاه

برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/4/25 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98

1398/4/24 ثبت دیدگاه

برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98
برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98

ادامه ...

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد

1398/4/22 ثبت دیدگاه

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد
دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد

ادامه ...

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری

1398/4/20 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری
برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری

ادامه ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت جدیدترین مطالب سایت را در تلفن و ایمیل خود دریافت کنید.