• کانون انجمنهای صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان

برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار

1398/4/31 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار

ادامه ...

برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/4/26 ثبت دیدگاه

برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/4/25 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98

1398/4/24 ثبت دیدگاه

برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98
برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی تیر98

ادامه ...

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد

1398/4/22 ثبت دیدگاه

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد
دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد

ادامه ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت جدیدترین مطالب سایت را در تلفن و ایمیل خود دریافت کنید.

آخرین مطالب