• 90
  • کانون انجمنهای صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/3/21 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی

1398/3/20 ثبت دیدگاه

برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی
برگزاری آزمون دوره ایمنی عمومی

ادامه ...

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد

1398/3/19 ثبت دیدگاه

دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد
دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد

ادامه ...

برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری

1398/3/11 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری

ادامه ...

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/3/1 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت جدیدترین مطالب سایت را در تلفن و ایمیل خود دریافت کنید.