• کانون انجمنهای صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان

مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیادملی ایمنی 26دی ماه1397 کرمان

1397/10/29 ثبت دیدگاه

مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیادملی ایمنی 26دی ماه1397 کرمان
مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیادملی ایمنی 26دی ماه1397 کرمان

ادامه ...

مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیادملی ایمنی 26دی ماه1397 کرمان

1397/10/24 ثبت دیدگاه

مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیادملی ایمنی 26دی ماه1397 کرمان
مراسم تجلیل از برگزیدگان اولین المپیادملی ایمنی 26دی ماه1397 کرمان

ادامه ...

آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1397/10/19 ثبت دیدگاه

آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد.

1397/10/15 ثبت دیدگاه

اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد.
اولین روز دوره ی ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری برگزار شد.

ادامه ...

برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری

1397/10/10 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری

ادامه ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت جدیدترین مطالب سایت را در تلفن و ایمیل خود دریافت کنید.