• کانون انجمنهای صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری

1398/4/20 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری
برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری

ادامه ...

برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری

1398/4/18 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره های ویژه مسئولین ایمنی شرکت های پیمانکاری

ادامه ...

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری

1398/3/29 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره آموزشی ویژه کارفرمایان شرکت های پیمانکاری

ادامه ...

برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/3/23 ثبت دیدگاه

برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری آزمون دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

1398/3/21 ثبت دیدگاه

برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
برگزاری دوره ی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

ادامه ...

عضویت در خبرنامه

با عضویت جدیدترین مطالب سایت را در تلفن و ایمیل خود دریافت کنید.

آخرین مطالب